Tuberak

Blaf

Hned zkraja po drugi klasie przez feryje w miejskim lesie 
Eszcze jako smrodzi mali z kurzynim my zaczinali 
Polygali my za strómki, co kurzimy? Partyzanki 
Tonda bedziesz dzisio stróż, jak kdo pujdzie, tak wrzeszcz UŻ!¨
 
Zapolóne mómy wajgle
Sóm my chłopi, bo kurzimy
Wdechujymy smród na pajśle
Dusimy se a krzipiymy
Lipy, Astry, Partyzanki
Marice i Olympie
Startki, Marski i Pall-Mallki
Eszcze wiynkszi szef kdo pije

Wiluś modry, jo zielóny
Zbysio skoro fiałowy
Nacióngo nas, oczi łzawióm
Każdy je wszak hónorowy
Nad strómkami wisi kurz
Chybidziura wlóz do lasa
Nie zawrzeszczoł Tonda UŻ!
Nachytoł nas skrz mamlasa

To je dziepro romantyka
Jak po zadku skocze kryka
Mamo, tato przisiyngómy,
Że uż kurzić nie bedymy
Żodne Detwy, Sparty, Cleje
Betki, Čardy i Astorki
Nie chcym iść na stare roki
Umiyrać do sanatorki