Kolynda II

Blaf

My uwidzieli w dalce światło
Tam nad konwertorym
A ku niymu my przijechali 
z chaupy aż traktorym
Tam pod piecami tawili ocel szpinawi chłopi
A każdóm wiete zaczinali na ku... albo do pi..

Tam na wysokich piecach ciecze
Żelazo przez żlaby
A chłopi na nich harujóm
Na swoje dziecka, baby
A jak se sem tam wydarzi po sztyróch wilijówkach
Tak jim je wyczitano każdo przechlastano stówka

Moja miło robi na walcownie na wlasztowce
W Bukowcu se w lecie pasły teraz zabite owce
Skopowe smykóm ze sebóm
Na swacze do rachoty
Nad Kakaym je kometa
Wedle miesiónczek złoty

Tam na jamie przi fanach chłopi
Pojodajóm banany
Uż nie chlaszczóm przez szichte kwit
Bo majóm bobki z brany
Że jich łapnie werkszuc a do jim fuknyć do balónka
Tak raczi se pacnóm po szichcie U kocura rumka

Gdyby wszecy wekowi naroz fukli do balóna
Tak by z tego wznikła werko-alkoholicko puma
To by było energie 
Na wylet do Betlyma
A jak by buchła, tak by mi aj 
Powolila ryma