Trudka

Blaf

Glajz na nim wagóny z kiblami rudy
Nad nimi granik, na graniku budka
Kdo to tam siedzi za tymi pakami?
Dyć to je przeca z Bystrzice Trudka
Kdo to tam siedzi za tymi pakami?
Dyć to je przeca z Bystrzice Trudka

Uż kupa roków tam siedzi a sypie
Do bunkrów rude, nie kurzi, nie krzipie
Dwie na dziyń a potym odpolednia
Po noczni odpocznie dwa dni dóma
Dwie na dziyń a potym odpolednia
Po noczni odpocznie dwa dni dóma

Kolotocz szichtowy toczi se fórt w koło
Jeździ pómalućku, ślozorzi nie woło
Mówióm se po werku pry uż aj masziny
Że Trudka nikdy nie wychynyła liny
Mówióm se po werku pry uż aj masziny
Że Trudka nikdy nie wychynyła liny

Czas hónym ucieko, roków przibywo
Pyndzyj se z blizka na granfirke dziwo
Szczynścio i zdrowio życzi ji szichta C
Sto lat a Żiwijo, Wypijmy po półce!
Szczynścio i zdrowio życzi ji szichta C
Sto lat a Żiwijo, Wypijmy po półce!