Hyje na Turka

Blaf

Odjyżdżóm tu z tej ziymi precz
A nie wiym jeśli se tu eszcze kiedy wrócim
Je możne, że was tym odchodym pocieszim
Je możne, że was tym odchodym zasmucim
W Istanbulskim lagru blizko Modrej Meszity
Bedym zapisowoł zeszit za zeszitym
O Beskidach, o Olzie a wspóminać na to
Przeboczcie mi partyjo, segry, mamo, tato
Mioł żech uż fakt pełne zymby tego stereotypu
Makać soboty, niedziele, niechać se śnić o blahobytu
Móm wyczerpanóm inspiracyj, chcym być kapke swietak
A ni se zaś u Stańka objednać smażak albo kwietak
Gazety nóm Několik vět przeczitać nie umożniły
Odbory wszak za nas jejich znieni pełnie odsóndziły
Chcioł bych poznać kapke tej swobody a demokracyje
Tak siedzim w autobusu a w duchu rzwiym na Turka hyje

No hyje na Turka, no hyje na Turka, no hyje na Turka...

Tak my se dostali ku madziarski granicy
Dwacet dolaczów kapesne na turecki feryje
Mioł każdy z nas od banki na ośmiodniowy pobyt
Przesto financ czmuchoł po walutach jak foxterier
No na Uhrach, dejmy tymu, tam to eszcze szłapie
Zkuśmy zjechać ale palcym kapke jiżnieji po mapie
Rychłościóm 2,6 Ceaucescu za minute
To ście mieli widzieć, jak to dziecko było zbite
Kierymu my podchynyli jedyn balik z wieneczkami
Piynć jego starszich kamoszów go rynkami a nogami
Zaczło obkłodać, pierniki lotały we wzduchu
Za minute - choć od prochu - uż były w niejednym brzuchu
Hajzelbaba w Bulharsku se nas pytała, kaj jadymy
Po odpowiedzi nóm radzi, aż to raczi nie robimy
A my ji hned na to - no my se Turka nie bojimy
Głównie jak se tamstyl prziwiezymy skure, złoto, dżiny

No hyje na Turka...

Odjyżdżóm uż z Turecka precz
Jak beje możność, tak se tam zaś wrócim
Dardanely, Troja, Bergama a Efez
Pammukalle, Istanbul - no kapeczke to zkrócim
Do sklepów nas wcióngali, towór nóm wnucowali
Naucził jo se od Hany mówić na wszecko - No money
Bo nóm to kapesne wyszło tak akurat na kempy
No a jak Polocy mówióm na zachody - ustęmpy bo
Kapitalizmus że pry je staro chrómawo kobyła
Kiero każdóm chwile zdechnie, a w tym je nejwiynkszo siła
Żech nie był schopny przedstawić se wiec, kieróm by nie szło zegnać
Dziynki wszak jednej jaszczurce żech se musioł z Turkym żegnać
Nejwiykszim kontrastym były Bulharski prózne regaly
A serwirki w gospodach, co przi obsłógowaniu spały
Nieochota, szpinawe fifki a na wszecko czasu morze
Tak se człowiek uwiedomił, w jakim to zaś je taborze

No hyje na Slezski ...