Rybka

Blaf

A tak wóm opowiym bajke, co mi wyklodoł mój Tata
Jak żech bywoł mały chłapiec, szikowny, kapke aj łata
A teraz po wieczorach jóm opowiadóm swoji dcerzi	
Jak mie porwali Cygóni, kecosz tato - mi nie wierzi

Bawili my se na piosku z dzieckami - uż se sćmiywało	
A jaksi z nas wubec żodne do dómu nie pośpiychało
Mama z tatóm wołali, my na nich bobkowali
Dej łopatke! Dej kibliczek - my se przekrzikowali

Zpoza rogu wyszła pani, byla od Cygónów
Ukozała nóm tri paczki ganc pełne bómbónów
Kiwała, aż idymy z nióm, na rynce pełno pierściyni
Kónsek za chaupóm ich na nas skocziło piynć nejmiyni

Do pytlów nas pochytali, zwiónzali ich porwozym
A potym nas dłógóm chwile wiyźli kajsi precz wozym
Isto do gór, do lasów, bo my słyszeli zwyjać wilki
W głowie se mi klujóm plany na ratunek z dłógi chwilki

Mioł żech ze sebóm nóż rybke w zadni kapsie u trenyrek
Unoscy zrobili fajer a zaczli popijać rumek
Nazbiyrali kupa drzewa, do kotła naloli wody
Jejich umyseł byl jasny - zrobić kanibalski gody

Godzina już pokrocziła, śpiywajóm coroz biydnieji
A jo prujym treci pytel, zbiyrómy w dobrej nadzieji
Po okoli rozmaite skoli, Cygóni uż chrapióm
Mańka go wsziwo do pytli - przi tej przedstawie pysk mie boli

Rano to sledować ze strómu była ganc sranda
Jak z łepów wypluwala swój hnusny chrup cygańsko banda
Od tej doby jak se śmiejóm - zakrywajóm wdycki gymbe
Dbejcie syncy ale na to by ście nimieli rybki tympe