Karlovy Vary

Blaf

Karlovy Vary
My uncle used to go there make czary mary
Karlovy Vary, Karlovy Vary
Gdě moj djadja jezżivať rabotať czary mary

Piyrwszi my tam zawitali w lecie po rewolucy
Z kamaradym Jankym, uż tacy starsi klucy
Był tam jaksi festiwalek, zganiali my chleba
Sami znómi hercy a nóm na zapad trzeba
Co z tego, że my widzieli Kolonáde a Vřídlo
Jak my nie nakupili na dwa tydnie jodło

Karlovy Vary……

Podrugi żech se tam stawił z gitaristóm Juróm
Wracali my se z Holandyje a je naszóm noturóm
Doprać se tekutym chlebym za czeski pyniyze
Po stradaniu we świecie, zażegnać tóm kryze
Do Varów my dojechali poćmi a nie chapali
Że nas do żodnego pabu nie chcieli puścić dali

Karlovy Vary……

Od werku my dostali z rodzinóm benefity
Naładowali my bagle jedzynim aj kwitym
Jizdenki uż mómy w kapsie, idymy ku cugu
Było ślisko na chodniku – pac! a kotnik w czudu
Zamiast łorlapku w Karlovkach jeździmy do Trzyńca
Na chire za maminóm a nimo to kóńca

Karlovy Vary, Karlovy Vary
Na Sosnie z nióm szamani robióm czary mary
Karlovy Vary…
Uż mie tam żodyn nie dostanie, można aż bedym stary
Karlovy Vary…
Uż mie tam żodyn nie dostanie, ani jak bedym stary - stary, stary, stary