Kancnaryjsko

Blaf

Doł żech Zuzke do lygora a chytnył se prupiski
Na polu je mróz aż trzeszci, uż nie nosim teniski
Rano wczas ku autobusu, precz uż je werkowy cug
Mónterki, przilba a perka, sztalwerk, z konwertora hluk
Bo robim w tej budowie kaj je pełno papalaszi
Odpowiadóm na poptawki, aż mi z tego w głowie straszi
To our regret, we are sorry, kapacity nima
Z prupiski nas bolóm rynce, w kancnaryji je drzina

Ratio a Maison Mathieu, Dawal a Promatex
Huta Andrzej, Sisak, Arbed, przipitómialy text
Walcowna A B C D - winkle a plochacze
Dróty, uczka, iczka, glajzy, dóma mi Zuzka płacze
Monitory, telefóny, kompjutry a faxy
Kawa a psychicko zátěž, uż żech zaś je z tego Papeż
To our regret, we are sorry, kapacity nima
Z kompjutrów nas bolóm oczi, w kancnaryji je zima

Co to tam w lasach hóczało? Ja - to isto była sowa
Tehdy se werku mówiło Železárny Molotova
Teraz to pro zmiene beje Moravia Steel a
Na łónce se fiałowo pasie krowa Milka
Santa Klaus cie można poszle hned po Nowym Roku
Na pracowni urzad, tam ci powiedzóm - boroku
To our regret, we are sorry, wolnych fleków nima
Z prupiski nas bolóm rynce, w kancnaryji je drzina