Grazli

Blaf

Z dziedziny szło ich szejść
W bundach ze skury na nich napisane PARMALAT
Że nimieli co zjeść
Po czesku powiedziane - zrovna měli hlad
Dziesiynć minut wprawo od E-szesnostki
Se ztraciła koza
W chlywie bylo na ścianie napisane
Dziynkujym, Somoza
A gazda kolem chaupy góni a krziczi a chlado

Gdo ukrod mi 10% mego majóntku
Tyn se niedożije už ani prziszłego pióntku
Gdo ukrod mi 10% mego majóntku
Tego czako yny pyndziałek, wtorek, strzoda, czwortek a kónsek pióntku

Szejść grazlów szło
Ulicóm koło starej Czitelnie
Nejwiynkszi z nich
Se zegnył, z ziymie dźwignył zardzewiałóm kielnie
W extrówce obywatele Jabłónkowa mówili wesoło
Stary Jónczi, Hromada co psy jodoł
O Sojuz-Apollo
W tym dziuróm od wentilatora cosi leci a przistowo na stół

Co je prziczinóm rozlotego piwa a lihu
W rogu pijus ryczi: Jo chcym ''stížností a přání knihu''
Co je prziczinóm strzepowego skandalu w Czitelni
Psycholog odpowiado:
Nuda, wychowa, wandalismus, puberta ...a przilet kielni