Dróciorz

Blaf

Dróciorz

Chodził dróciorz po dziedzinie po dziedzinie
Niejednej po dziedzinie, niejednej po dziedzinie
Zawołoł do każdej siynie, każdej siynie
Aj łoknym do kuchynie, aj łoknym do kuchynie
Hrnce dratovať, matě dačo spravovať?!
Prišiel som až od Kysuce, od Kysuce
Riady porychtovať, riady porychtovať
Hrnce…

Dowały mu gospodynie, gospodynie
Garce aj czepniki, garce aj czepniki
Przinoszały do przedsiynie, do przedsiynie
Kastrole aj ryniki, kastrole aj ryniki
Czepnik zdrótować a ty garce połotać
Bedymy cie dróciorziczku, dróciorziczku
Dłógucno pamiyntać, dłógucno pamiyntać
Czepnik…

Zadrótowoł, poflikowoł, poflikowoł
Hej, co sie jyny dało, hej, co sie jyny dało
Przi tym ludzióm porozprowioł, porozprowioł
Co sie kaj w świecie stało, co sie kaj w świecie stało
Co kany nowego, czi dobrego, czi złego
A szeł dali łod dziedziny do dzedziny za przicziny
Chlebiczka twardego, chlebiczka twardego
Co kany…

Chodził dróciorz…