Australski sen

Blaf

We sztyrycatym ósmym nasiedli na wlak
Dwo syncy z Jabłónkowa - Kareł a mój tata
W kapsach płótno a ganc bez pinkli
Wylyźli w Chebu a przez dróty wtargli do świata

W Niymcach w lagru zażiwali zime, wielki głód
Trzeba to jaksi wydrżeć, to se przeżije
Po pół roku se dostali na szif
Przes Neapol, Suez, Cejlon - do Australie

Jak u nas wszecki strómy kwitnóm - tam liści spaduje
Woda mo wir z umywadła opaczny niż tu
W nocy ci świyci na ceste Jiżni krziż
W połednie zaś uwidzisz słónko na seweru

Piyrwszi dwa roki w Caboolture łómali kamiyń
Kareł se tam naszeł babe, tata tyn aż tu
Byl tam dłógo, aż do trzicatki
Nejkrasniejszi roki z Brisbane se nie wrócóm zpatki

Robił tam po hotelach - czisznika, kuchorza
Melbourne, Sydney, Adelaide - kupa cestowoł
Fuji Jama, Papua - też makoł na szifu
Od malutka mi tóm ziym do głowy lifrowoł

Jak u nas wszecki strómy kwitnóm - tam liści spaduje
Woda mo wir z umywadła opaczny niż tu
W nocy ci świyci na ceste Jiżni krziż
W połednie zaś uwidzisz słónko na seweru

Homesick je moc ciynżko nimoc - do chaupy cióngnie
Znómi straszóm - nie wracej se, tam cie to zniszczi!
Mieli ganc prowde, bo uż hned w Břeclavi
Go prziwitali z poutami "Złoci Kómuniści"

Wszecko złe na cosi dobre, aspóń żech je tu
W duchodu se tam tata podziwoł eszcze roz
Mój sen o tym, że tam też pojadym
Se mi w Maju 00 zmiynił we skuteczność

Jak u nas wszecki strómy kwitnóm - tam liści spaduje
Woda mo wir z umywadła opaczny niż tu
W nocy ci świyci na ceste Jiżni krziż
W połednie zaś uwidzisz słónko na seweru