Z nebe jsi přišel

vánoční koledy

  G  D   G    C  D  G 
1. Z nebe jsi přišel v betlémské kraje,
  G  D  G   C D  G
  Jezu náš milý, kvítečku z ráje.
    D7  G  D  G    D7  G  D
  Matička tě vítala, na svém srdci chovala,
  v jesličky tě chudé dala, Spasiteli náš.

2. Andělé k jeslím pastýře zvali,
  na cestu spěšně všichni se dali;
  dary tobě skládali, koledy ti zpívali:
  Vítej, dítě, nebes Králi, Spasiteli náš.

3. Pospěšme s nimi k jesličkám Krista,
  v oběť mu nesme srdce svá čistá;
  Jezulátko vítejme, s anděly se klanějme,
  s pastýři mu dary dejme, Spasitel je náš.