Nesem vám noviny

vánoční koledy

  D   G  D  G  D   A  D 
1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
  D    G  D  G  D   A D
  z betlémské krajiny, pozor dejte.
   D          A7    D  A7 D
  |: Slyšte je pilně a neomylně :|, rozjímejte. 

2. Syna porodila čistá Panna,
  v jesličky vložila Krista Pána.
  |: Jej ovinula a zavinula :| plenčičkama. 

3. K němužto andělé z nebe přišli,
  i také pastýři jsou se sešli.
  |: Jeho vítali, jeho chválili, :| dary nesli. 

4. Anděl Páně jim to sám přikázal
  když se jim na poušti všem ukázal,
  |: k Betlému jíti, neprodlévati :| hned rozkázal.

5. Ejhle, při Kristovu narození
  stal se div veliký v okamžení,
  |: neboť noc tmavá se proměnila :| v světlo denní.

6. Andělé v oblacích prozpěvují,
  narození Páně ohlašují,
  |: že jest narozen, v jeslích položen, :| oznamují.

7. My také, křesťané, nemeškejme,
  k těm svatým jesličkám pospíchejme,
  |: Ježíše svého, Pána našeho :| přivítejme.

8. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
  který se narodil z čisté Panny,
  |: pohlédni na nás a přijmi od nás :| tyto dary.

9. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
  krásné Jezulátko, kvítku rajský,
  |: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :| celý krásný.