Menu
A+ A A-

Nesem vám noviny

vánoční koledy

Nesem vám noviny noty
  D   G  D  G  D   A  D 
1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
  D    G  D  G  D   A D 
  z betlémské krajiny, pozor dejte.
   D        (E7) A7    D  A7 D 
 [: Slyšte je pilně a neomylně :], rozjímejte. 

2. Syna porodila čistá Panna,
  v jesličky vložila Krista Pána.
 [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama. 

3. K němužto andělé z nebe přišli,
  i také pastýři jsou se sešli.
 [: Jeho vítali, jeho chválili, :] dary nesli. 

4. Anděl Páně jim to sám přikázal
  když se jim na poušti všem ukázal,
 [: k Betlému jíti, neprodlévati :] hned rozkázal. 

5. Ejhle, při Kristovu narození
  stal se div veliký v okamžení,
 [: neboť noc tmavá se proměnila :] v světlo denní. 

6. Andělé v oblacích prozpěvují,
  narození Páně ohlašují,
 [: že jest narozen, v jeslích položen, :] oznamují. 

7. My také, křesťané, nemeškejme,
  k těm svatým jesličkám pospíchejme,
 [: Ježíše svého, Pána našeho :] přivítejme. 

8. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
  který se narodil z čisté Panny,
 [: pohlédni na nás a přijmi od nás :] tyto dary. 

9. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
  krásné Jezulátko, kvítku rajský,
 [: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :] celý krásný.