Tichá noc

vánoční koledy

  G             D      G
1. Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem,
  C       G        C        G
  půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád,
  D    D7    G   Em  G    D     G
  jen Boží láska, ta bdí,    jen Boží láska, ta bdí.   

2. Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní,
  vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
  z lásky se člověkem stal, z lásky se člověkem stal.

3. Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz vůkol nás,
  v hloubi srdce však Gloria hřmí, dík, že hříšník se s důvěrou smí
  u svaté rodiny hřát, u svaté rodiny hřát.

4. Ty, myško, již mlč a v hnízdě se skrč! Ať umlkne shon, kde lože má On!
  A ty, jenž tady v jeslích spíš, dej světu mír a hádky ztiš!
  A z nás vytvoř kruh kde vládne tvůj duch,
  a z nás vytvoř kruh kde vládne tvůj duch.