Svatou dobu již tu máme

vánoční koledy

D      A    D
Svatou dobu již tu máme,
        A  D
z nejmilejších svátků,
D     A   D
proto rádi zazpíváme:
     A D       A D
Sláva Jezulátku, sláva Jezulátku. 
 
V Betlémě i ve vůkolí 
všichni lidé spali, 
pastýři však v širém poli 
o své ovce dbali, o své ovce dbali.
 
Znenadání o půlnoci
divné slyšet hlasy,
nebe skví se božskou mocí,
věstí nové časy, věstí nové časy

Anděl Páně u nich stojí,
praví: Pán Bůh s vámi!
Odložte své nepokoje,
radujte se s námi, radujte se s námi.