Slyšte, slyšte, pastuškové

vánoční koledy

D    A    D  A
Slyšte, slyšte, pastuškové,
D  A   D   A
jaké znějí zpěvy nové
D   A   D G D
v této noční hodině
D H7 Em A7 D A D
v Be-tlémské krajině.

Andělé se tam zjevují,
slávu a čest prozpěvují,
pacholátku zkroušeně,
jež si hoví na seně.

Dětátko, to je syn Boží,
nemá pozemského zboží.
Tak zde leží maličký,
synek chudé matičky. 

A tam od východu z dáli,
pospíchají moudří králi,
aby vzdali chválu, čest,
tomu jenž Pán králů jest.

I my jdeme k chudé stáji,
ta dnes podobá se ráji,
zpěv andělský odtud zní,
sám syn Boží bydlí v ní.