Přišlo jsi k nám, Jezulátko

vánoční koledy

D       A  D  G A
Přišlo jsi k nám, Jezulátko,
D    A D  G A
přespanilé pacholátko,
D       Hm
bychom pak my živi byli,
E7      A7
z pravé cesty nezbloudili!

D   H7  Em  E7 A7 D
Přišlo jsi k nám, Jezulátko.

Rač zrcadlem nám vždy býti,
dle tvých ctností dále žíti,
ať jsou čistí naši dnové, ať žijem co andělové!
Rač zrcadlem nám vždy býti.