Pochválen buď

vánoční koledy

  D      Em       A7    D
1. Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji!
        Em       A7     D
  Až na věky. Kam pospícháš, bratře Ondřeji?
  Hm     Em     A      D
  Já do Betléma běžím, co se tam stalo, nevím.
          Em       A7     D   
  Prosím, bratře, vrať se se mnou, něco ti povím.

2. Naši hoši večer pásli blízko Betléma,
  velká jasnost na obloze jako den byla.
  Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
  že se narodil Kristus Pán, pravdu mluvili.

3. Nechoďme tam jako blázni, milej Ondřeji,
  abysme tam nešli prázdni, když nic nemají.
  Pojďme pro kamarády, naberem s sebou dary,
  až toho trochu shledáme, půjdem spěšněji.

4. Vzhůru, bratři, kamarádi, budeme hráti,
  kdepak jsou ty malé děti, ať jdou zpívati.
  Franto, pískej klarinety, Ondřeji, vem valdhorny,
  Tadeáši, polní trouby a Nácku, bubny.