Padla rosa studená

vánoční koledy

  D     A  D  A    E A
1. Padla rosa studená, Kriste nebeský, 
  D      A   D    A      D
  chodí po ní Maria, aleluja, zdrávas Maria. 

2. Kampak kráčíš, Maria? Kriste nebeský,
  Do Betléma Judova, aleluja, zdrávas Maria!

3. Do Betléma vkročila, Kriste nebeský,
  synáčka porodila, aleluja, zdrávas Maria!