Hej, hej, povím vám

vánoční koledy

  D       
1. Hej, hej, povím vám! Copak? Narodil se Kristus Pán!
          A7    D    A7
  Kdepak? V městě Betlémě, jen tam pospěšme!
   D   A7   D   A7   D   A7  D  A7
  |: Počkej brachu, počkej trochu, co já vlezu do kožichu,
  D  A7 D   G  A7 D
  neb se zimou celý třesu. :|

2. Hej, hej, počkejte! Copak? Housle, basu štymujte!
  Pročpak? Budeme hráti, libě zpívati,
  |: Ježíškovi, panáčkovi, maličkému synáčkovi,
  dnes v Betlémě zrozenému. :|