Co se stalo, přihodilo

vánoční koledy

  G
1. Co se stalo, přihodilo na horách,
       D     A       D
  to neviděl a neslyšel žádný v těch dobách.
  G    G7 C    A   A7   D
  Anděl se nám ukázal, radost velkou zvěstoval,
  G            C    D  G
  chvála Bohu, pokoj lidu, tak prozpěvoval.

2. Aj novina přeradostnâ, bratrové!
  Co žadali, dnes dočkali mnozí králové,
  Panna Maria přečistá porodila nám Krista,
  dítě malé a spanilé, v chlévě u města.

3. Hrajte, trubte a zpívejte vesele,
  jdeme vítat do Betléma dnes Spasitele.
  Vítej nám, narozený, z dávna předpověděný,
  skrz proroky Duchem Svatým nám oznámený.

4. Ó Bože náš na výsosti jediný,
  Račiž nám zde odpustiti všem naše viny
  Uděl nám své milosti, Ježíšku na výsosti
  a po smrti přijmi k sobě nás do radosti.

5. Amen, amen zazpívejme společně,
  by nám ráčil uděliti království věčné!
  Ó, Ježíšku, Králi náš, přijmi nás na svůj salaš
  mezi svoje vyvolené a nás věčně spas!