Čas radosti, veselosti

vánoční koledy

  D   A   G  D   Em  A7   D 
1. Čas radosti, veselosti světu nastal nyní, 
      A   G  D   Em  A    D
  neb Bůh věčný, nekonečný narodil se z Panny.
  D     G  D  D      G   D
  V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě,
    A  G  D   A  D
  leží malé pacholátko na zimě.

2. To jsme všichni, lidé hříšní radostně čekali,
  co anjelé dnes vesele nám jsou zvěstovali.
  A protož plesejme, všichni se radujme,
  pacholátku nemluvňátku zpívejme.

3. Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši,
  z čisté Panny narozený, poklade nejdražší!
  Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán,
  dej milosti, tvé radosti dojít k nám.