Bratři já jsem slyšel z nebe hlas

vánoční koledy

   A            E7  A 
1. Bratři, já jsem slyšel z nebe hlas,
           E7  A
  že se nám narodil Mesiáš.
  E7      A       D  E7
  Narodil se z čisté panny v Betlémě,
  ležAí v plenE7kách obAvinutF#mý naHm seněA.

  A
R: Všecko ptactvo zpívá,
  až se svět rozlíhá:
  Ha ha ha ha, ha ha ha ha,
     E7   A
  ha ha ha ha, jou,
        C#m F#m Hm E7 A
  jak nebeští andělové zpíva-jou.

2. Copak my mu, bratři, vezmeme,
  až my do Betléma půjdeme?
  Já mu vezmu strakaté telátko.
  A já mu dám to rohaté kůzlátko.
R:

3. Polez, Janku, z boudy s citerou,
  poslyš, jak žežulky kukajou.
  Já od Kuby svoje dudy hned vezmu.
  Já za vámi s houslema hned poběhnu.
R: