Dolů k nám

Bonsai

1. Odrazem chytám pramínky Tvých hovorů, jsou světlé, veselé.
  Polibky u výklenků v mezipatrech životů, jeden jako druhý.
  Pošťáky straší v tabákovém přítmí,
  a po zábradlí sjíždí dolů k nám, dolů k nám.

2. Barevná povídání, hledá v kapse drobné a lásku po kopcích.
  Veršíky v památníku od někoho opsané, jeden jako druhý.
  Zpívají, to, co na jazyk přichází,
  je to slyšet až sem dolů k nám, dolů k nám.

3. Procházíš kolem jako chodí lidé okolo cizích neštěstí.
  Otázky se kladou nikdo je neprosí, jedna jako druhá.
  Dětská vzpomínání na pouťová procesí,
  konfety z nebe hází dolů k nám, dolů k nám.

4. Budem' se míjet až na věky v ulicích, nikdo je o nic neprosí.
  Já paměť ztrácím a Ty běháš po kopcích, jeden jako druhý.
  Nenech si vzít i to poslední,
  tak, prosím, nechoď dolů k nám, dolů k nám.