Jantarový komnaty

Bonsai

G     G4sus   G  Ami        D
Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž,
G    G4sus   G       Ami       D
tváře si nic zlého nemyslí, když nechceš, neublížíš,
Ami         D  G     Ami   D
příbytky z dešťových par, na šátcích polední žár,
  G   G4sus   G  Ami    D    G
až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

Zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou,
na jedné ruce Ti spočítám jak šance pod lavinou,
stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů, snad
až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

      Emi   D     G 
R: Šrámy se zacelí, jizvy zjihnou,
     Emi   D     G
  neděle pondělí vždycky stihnou,
       Ami        D  
  plechovej bubínek za lodní zvon,
         G      Ami   D
  mě hledal můj bůh, byl to určitě on.
       Emi   D     G  
  Vodil nás větrem a nenechal spát,
      Emi     D    G
  proto se pletem, když musíme lhát,
    Ani       D  
  až jednou sejdeme z hor,
  G    G4sus   G
  cesty se propadnou níž.

Vrcholy hlídají pád, jejich stín otvírá dlaň,
do nitra hory Tě zvednou, nejdřív si klekni, pak vstaň,
komnaty jantarový Ti v pravý čas pravdu poví,
až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

Ve světě barev si číst, znát popěvek na jeden tón,
v blescích se jeho tvar míhá, možná je vrytý do etruských spon,
oči ho vyzařují, podle něj po mořích vraky plují,
až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

R: Šrámy se zacelí...