Statistika

písničky z pohádek

  C
1. Je statisticky dokázáno,
  Ami
  že slunce vyjde každé ráno,
  C
  a i když je tma jako v ranci,
  Ami
  tak noc už nemá žádnou šanci.
  
      F     G
R: [: Statistika nuda je,
      C    Ami
  má však cenné údaje,
    F      G
  neklesejte na mysli,
    F      C
  ona vám to vyčíslí. :]
  
2. Když drak u sluje síru pouští
  a Honza na něj číhá v houští,
  tak statistika předpovídá,
  že nestvůra už neposnídá. 

R:
  
3. Tak vyřiďte té ctěné sani,
  že záleží to čistě na ní,
  když nepustí ji choutky dračí,
  tak bude o hlavičky kratší.

R: