Dracula 32. Vyznání

písničky z muzikálů

Dracula    Se mnou opět živá,
        orkán mi tě přivál,
        s tebou znova doufám
        rád.

        Zpívá Luna, zpívá
        o tom, že jsi živá,
        z mrtvých též si troufám
        vstát.

        Za střípek lásky tvé
        dám království
        a živ z tvých příslibů
        učiním tě, dá-li Bůh,
        šťastnou kněžnou.

        Se mnou, moje drahá,
        stoupej k mléčným drahám,
        poznáš, kam až sahá
        strom s mým
        bláznovstvím.

Sandra     Slova teď v hrdle mi váznou,
        možná i bojím se Vás...
Dracula    Komnatu dříve tak prázdnou
        naplnil sladký tvůj hlas.

        V soutěži s tvou svatou krásou
        narcis je plevel, to vím
        nech si ta pozlátka, tvá jsou,
        ať slouží půvabům tvým.

      /: Živá, opět se mnou,
        pleť máš stejně jemnou,
        se mnou, navždy se mnou
        pojď dál žít! :/

Sandra     Můžete se plést,
        jsem u vás pouhým hostem,
        svůdnost vašich gest
        mě svádí k pochybnostem.
        Sotva jste mě zhlíd...
        Proč chcete právě se mnou
        žít?

Oba      Se mnou, navždy se mnou...

Nick      Stačilo, Sandro,
        padáme, ať jsi v bezpečí.
Sandra     Nicku, já...
Nick      Bez řečí!
Dracula    Neee!