Dracula 30. Lorraine v podzemí

písničky z muzikálů

Lorraine    Jak mám to ponížení snést?
        Nejnicotnější ze všech malých
        teď dopíjím svůj hořky kalich...
        Jak mám to ponížení snést?

        Můj Bože, nepřeháním,
        jak slepá šla jsem za ním
        a ochotná k všem daním,
        co za to odevzdám.

        Já byla z těch, co věří,
        že my jsem ti dva, kteří
        jak motýli, jak peří
        se vznesou ke hvězdám.

        Ten slibný první ples!
        Co zůstalo z těch dob?
        Tančila jsem! A dnes
        merčím tu tenhle strop,
        zírám tu do čtyř stěn
        namísto do nebes
        a v duchu ptám se jen,
        zda ještě kvete bez...

        V co věřil ten můj Bůh,
        ten, pro něhož tu pláču?
        Náhražka jsem, jen vzduch!
        On miloval tu káču!

        On všechno pošlapal,
        on nese vinu za pád!
        Teď, Lorraine, nič a pal!
        I ty se nauč šlapat!

        Proboha, stop!
        Jsem stejná jako on?
        Taky všechno smetu?

        To ze mě vyvěrá poslední krůpěj -
        lítost.
        Už lásku necítím... Už nejsem lidská
        bytost.

        To chlap snad stvořil tenhle svět!
        To Bůh si nemoh vymyslet!
        A já už nevím kolik let
        jsem v něm jen pusté křoví.

        Dnes bez milostných šepotů
        tu marně buším do plotů
        i do bran krutých despotů
        a konejším se slovy:
        že možná šlo by to
        to tristní zdejší šapitó
        zmáknout trošku líp.