Dracula 21. Dokonáno

písničky z muzikálů

Steven     Jsem rozhořčen tím bezprávím,
        že jsem se vězněm stal!
Dracula    Já vím.
Steven     Bez soudu, bez uvítané
        hned jste mě potrestal.
Dracula    Já ne.

Steven     Chci odvést odtud sestru svou!
Dracula    To není věcí jen nás dvou.
Steven     Já zachráním ji před zkázou!
Dracula    A v čem ta zkáza vězí?
        Ve tvé mysli choré!
        Prosím, promluv, Lorraine!

Lorraine    Mne chránit vůbec nemusíš!
Steven     Na hrdle nenosíš už kříž!
Lorraine    Jsem šťastna s knížetem.
Dracula    Teď víš!
Lorraine    Teď víš!

Steven     Chceš hříšně hříšný život vést...
Lorraine    Chci s ním až ke hvězdám se vznést.
Steven     V tom hradě zakletém!
Dracula    Tak jest.
Lorraine    Tak jest!

Steven     Máš pojem, co to znamená?
Drac. + Lor.  My víme, co to znamená.
Steven     Jsi zmámená, jsi šílená!
Drac. + Lor.  Snad pouze láskou šílená.

Steven     Sestro, vzbuď se stůj co stůj!
        Pochop, kdo je kníže tvůj!
        To on se se zlou mocí, s ďáblem spřáh,
        žádný šlechtic, ale vrah!
        Tak dost těch maškarád!
        Já tě zabiju - a rád!
Dracula    Doufám...

Lorraine    Vždyť kníže není ozbrojen!
Streven    Právem padlých, právem práv!
Dracula    S kým máš tu čest, ty chápeš málo jen.
Steven     Sám sis napsal epitaf!
Lorraine    I sestry své se navždy zbav!

Steven     Jak to, že ty jsi živ a zdráv?
Lorraine    Díkybohu, ty jsi živ a zdráv!

Dracula    Já jsem nesmrtelný,
        bědný nesmrtelný!
        Tím zůstávám, tím zůstávám.
Steven     Pak se staň, co stát se má!
        Hleď, jak smrtelný jsem já!

        Snad pouť jen dočasná je zákonná,
        ten, kdo s vírou dokoná,
        se smrti neděsí.
Dracula    Dávno smrt mě neděsí.
Steven     Kéž se sejdem v nebesích!
Dracula    Znáš-li, co je v nebesích?

Steven     Sestro, nedbej zlých slov mých,
        hřešit z lásky - není hřích...
        Doufám, doufám...

Lorraine    Stevene...
        V tom marném žití odvěkém...
Dracula    Marném, drahá Lorraine...
Lorraine    ...nestojí za to být jen člověkem.

Dracula    Nač být lidským tvorem?
Lorraine    Tak vysvoboď svou Lorelay!
Dracula    Hledáš, marně hledáš ráj.
Lorraine    Tam ji z temnot povznes, kde je ráj!

        Srdce mé chce tlouci ve tvém,
Oba      srdce dřív tak zbabělé.
Lorraine    Stiskni, fest,
        a padlá nymfa tvá
Oba      má se vznést
        jak andělé.

Lorraine    Jak vzácný dar
Dracula    Jak vzácný dar
Lorraine    mi byl dán,
Dracula    ti byl dán,
Lorraine    dar přízně tvé,
Dracula    dar zvůle mé,
Lorraine    jsi můj pán,
Dracula    jsem tvůj pán,
Lorraine    čin nádherný,
Dracula    čin příšerný
Lorraine    byl vykonán,
Dracula    byl vykonán,
Lorraine    teď ďábel sám
Dracula    teď ďábel sám
Lorraine    je můj pán!
Dracula    je tvůj pán!