Dracula 18. Upíří valčík

písničky z muzikálů

Nymfy + dámy  I když už je po sezóně, máme ples,
        různé klípky kolujou, proč právě dnes.
Sluha     Pošlete to, dámy, dál.
        Kdopak by se fámy bál?

Páni      Takhle slavný ples, jak tvrdí personál,
        jen tak pro nic za nic by se nekonal.
Sluha     Pošlete to, páni, dál.
        Kdopak by se fámy bál?

Dámy + nymfy  Jde jen o to, najít moto.
Páni      Každé proč má svoje proto.

Nymfy     Pouhopouhá fáma není průkazná,
        plány svého pána nejlíp sluha zná.
        Každý lokaj férový
        za groš vyklopí, co ví.

Všichni    Vyzraď davu zvědavému,
        proč jsme tady, kvůli čemu?
Sluha     Neřeknu to ani za nic!
Nymfy     Tupost sluhů nezná hranic!

Všichni    Je to tak či není, jak se povídá?
        Snad jen kníže odpověď nám záhy dá,
        zda ta fáma souhlasí.
        Do - re - mi - fa - sol - la - si...

        I když tanec je věc hezká,
        proč se plesá právě dneska? Proč?

Dracula    Jen hlavy natvrdlé
        se ptají po důvodu.
Sluha     Zde je!
Dracula    Má psáno na hrdle,
        jak vzácného je rodu!

Lorraine    Můj kníže...
Dracula    Lorelay...

Dámy      Můj kníže...
Páni      Lorelay...

1. nymfa    Ten náhrdelník, to je skvost!
2. + 3. nymfa To je skvost

Sluha     Podle mě to hrdlo svěží
        je pravý skvost, o nějž tu běží!

Sluha     Pryč, smečko dotěrná,
        než já se rozvzteklím!

        Kdo pláchl z inferna,
        vzal zavděk předpeklím!