Dracula 17. Schůzka v zahradě

písničky z muzikálů

Lorraine    Nemohla jsem dospat, vzbouzela se
        stokrát.
        Teď už vím, jak chutnáš, noci probdělá.
        Kdosi vklouz mi do snů, o spánek mě
        okrad,
        to se přeci hostům jen tak nedělá.

        Teď se nebe modrá. Snad se mé dny změní.
        Strasti k vodě pouštím s šedou Anglií.
        Říkal, že se sejdem. Proč tu ještě není?
        Co se neodpouští? Co se promíjí?

Sluha     Račte mě, prosím, vyslechnout.
        Omlouvám nerad svého pána,
        musel však odjet časně zrána.
        Nechal tu pro vás zatím skvost...

Lorraine    S tím ať jde k čertu! Mám jich dost!

Sluha     Vám sklouzlo jen tak ze rtů,
        že pán by měl jít k čertu,
        vím, řekla jste to v žertu,
        leč s peklem není špás.

        Na jeho existenci
        se shodli zasvěcenci.
        Jsme malí, krátcí, tencí,
        když zmocňuje se nás.

        Jak noční bouře zuří
        a hnou se hnáty muří..
        Tak straší na cimbuří!
Lorraine    Huá!! Strach strašně ráda mám!

Sluha     Jsou ovšem chvíle jisté,
        kdy i my - spiritisté,
        řvem: Démoni, už zmizte!
Lorraine    Já česnek radím Vám!

Sluha     Jak smělí jste vy mladší!
        List obrátíme radši.
        Pán omlouvat se ráčí,
        že pláchnul jako kluk.

Lorraine    Co počít s pánem hradním?
        Buď mu nic neusnadním,
        či smiluji se nad ním.
        Tak přijímám ten šmuk!

        Ó, náhrdelník! A pravý!
        S tou útěchou mě zdraví
        motýl - oko paví!

Sluha     Motýla
        vám kníže spolu s dárkem posílá.
        Hle, pozornůstka dvojitá!
        Tu žena zřídka odmítá,
        jak vím.

Lorraine    S motýlem
        snad kníže nevyved mě aprílem,
        ta naděj, k níž se utíkám,
        však může zmizet bůhvíkam
        jak dým.

Sluha     Netajím, že bych rád
        vám, kněžno, sloužil do stáří.

Lorraine    Čísi vstup, čísi vpád
        mi přines náhle pocit předjaří.

        Na chvíli
        i já si připnu křídla motýlí
        a zavolám, že odlétám
        až ke hvězdám a kometám...
        Snad smím.
        Snad smím.