Dracula 16. Žárlivost

písničky z muzikálů

1. nymfa    Pane!
        Šéf snad zhloup,
        stál jak sloup,
        ztratil řeč veškerou.
2. nymfa    Před touhle příšerou!
3. nymfa    To probereme, dámy, hloub.

2. nymfa    Hrozba s narudlou příchutí
        krouží nad "carevnou".
3. nymfa    Může po jednom skousnutí
        stát se chudokrevnou.

1. nymfa    Jdou na mě deprese.
2. nymfa    Kvůli té metrese.
3. nymfa    Živou ji nesnese!
1. nymfa    Nesnese,
2. + 3. nymfa Vsaďme se!

1. nymfa    Kníže náš,
        zřejmě znáš,
        o čem tvé nymfy sní:
2. nymfa    Učiň co s námi, s ní!
3. nymfa    Chceme ji vidět zesnulou.
1. nymfa    Zesnulou

2. nymfa    S krůpějí
        přijme ji
Nymfy     celý náš kolektiv.
        Dokaž, že seš jak dřív
        a vždycky budeš Draculou,
        Draculou, Draculou, Draculou!

Dracula    Nééé!
        Pryč, smečko dotěrná!
        Mám dost všech konkubín!

        Bran mého inferna
        dotknul se cherubín!

        Hle, vchází po špičkách
        ta mnohoslibná zvěst,
        že snad už za své vzal
        ten úděl můj a trest,
        že můžu přece jen
        už z erbu setřít kal
        a vzkřísit lásky sen
        a dál jej vzpřímen nést!

Mniši + kněz  Buď navždy proklet, Draculo!

Dracula    Neeee!

Mniši + kněz  Buď navždy proklet, Draculo!

Dracula    Neeee!