Dracula 15. Tajemný hrad

písničky z muzikálů

Lorraine    Kam jsi mě to, větře, zavál
        koncem března?
        Do karpatských lesů na tajemný hrad.
        Do těch cizích končin, kde mě
        nikdo nezná,
        které ale z dětství já bych měla znát.

        Dětství je jen příběh, co se dovypráví,
        a tak naši paměť málo zatěžká.
        Lítaval tu motýl. Myslím - oko paví.
        Možná se tu někde vznáší dodneška.

        Ale ne tady! Tady ne!
        Motýlů se tu nedoberem,
        přítmí se v sídle snoubí s šerem
        v jediném temném akordu.
        Tak jako u nás v Bradfordu.

        Leč v něčem se to liší.
        Vždyť zde se žije v plyši,
        hm, na úrovni vyšší
        je zdejší pohodlí.

        Ne, nikde žádné kříže,
        ten bohatý pan kníže
        se učí od Paříže
        a moc se nemodlí.

        To bratříčka by hnětlo.
        A hele! Budiž světlo!
        Jakoby z nebe slétlo,
        jak proutkem kdyby šleh!

        Co, probůh se to děje?
        I víno nalité je!
        Ty čáry čaroděje
        mi trochu vzaly dech.

        Zlí skřítkové a saně
        jsou přelud, nedám na ně.
        Jsem zkrátka na Balkáně,
        mrav jiný, jinší kraj.

        Však jde-li o přízraky
        a báby všelijaký...
        Tak sbalím saky paky
        a mějte se tu fajn!

        No, maucta! - To jsem se vás lekla!
        Byla tu tma, tak jsem si řekla,
        že to tu trochu rozsvítím!
        A vy jste přišel mezitím...
        Řekli mi, ať se vypravím
        za milým příbuzným...
Dracula    Já vím.

Lorraine    Raněna skonem otcovým
        byla jsem nucena...
Dracula    Ó, vím.

Lorraine    Má matka, když ještě žila,
        ten dopis pro vás připravila...

Dracula    Já vím. Už jsem ho četl.
Lorraine    Sorry!
        To víte, majetkové spory!
        Než právníci je vyřeší,
        já hledám přístřeší.

Dracula    Tak ty jsi Lorraine! Lorelay!
        Já připíjím ti na zdraví.
Lorraine    Ten pohár plný po okraj
        spíš o zdraví mě připraví.

Dracula    Na víno nesmíš zanevřít.
Lorraine    Budu mít po něm asi špičku.
Dracula    A co ti ještě bere klid?
Lorraine    To, zda vám můžu říkat "strýčku".

Dracula    Já, k čertu, nejsem žádný strýc!
Lorraine    Promiňte mi mou vinu.
        Snad jsem to jinak měla říct.
Dracula    A co když neprominu?

        Cítím, jak parfém laciný
        do tkáně tvé se vpíjí.
Lorraine    Promiňte, nemám na jiný.
Dracula    Ne, to se nepromíjí.

        Tvůj hlas i vůně obstojí.
        Co však s tvou hebkou šíjí?
Lorraine    Promiňte, nejsem v závoji...
Dracula    Ne, to se nepromíjí.

Dracula    Zítra se sejdem v zahradě.
Lorraine    A co když se tam minem?
Dracula    Odpověď je pak nasnadě.
Lorraine    Ne, to si neprominem!
Oba      Ne, to si neprominem!
Dracula    Ne, to si neprominem!