Dracula 12. Milování

písničky z muzikálů

Sbor      Načpak mudrovat nad sudem,
        nad sudem, nad sudem?
        Ten my šanovat nebudem,
        máme žízeň jak trám.

        Šenkuj vesele, milko má,
        milko má, milko má,
        církev nebyla lakomá,
        víno dodala nám.

Muži      Douškem pomoci máš
        žíznícím!

Ženy      Znát chcem, co za to dáš
        sklepnicím.

Sbor      Milování, milování!

Šašek a sbor  Jiskru zažehni korbelem,
        korbelem, korbelem,
        pak už někde si ustelem,
        jenže nebudem spát.

        Touha muže je touha žen,
        touha žen, touha žen,
        další sud bude naražen
        snad i několikrát.

        K vášním vždycky tě kvas
        nabádal,
        víme, co tedy nás
        čeká dál:
        milování, milování!

        Zejtra třeba tu nebudem,
        nebudem, nebudem.

Šašek     Nač se zdržovat se studem,
        když jde o sladký hřích?

Sbor      Muž, ten mužně se zachová,
        zachová, zachová!

Šašek     Jsem už povaha taková,
        rád bych pánovi pích!

Sbor      K vášním vždycky tě kvas
        nabádal,
        víme, co tedy nás čeká dál:
        milování, milování...

Mniši     Buď navždy proklet, Draculo!

Hlas kněze   Za to, že zkosils ovečky boží
        svou krvelačnou sklizní.
        Ať tvoje ústa na rudém loži
        po krvi zas jen žízní.

Mniši     Buď navždy proklet, Draculo!

Šašek     Bože! To dítě nevinné!

Dracula    Jsem ještě člověk?

Šašek     To právě dokázal jsi!

Dracula    Neeee!