Dracula 08. Tam do věčných bran

písničky z muzikálů

Plačka     Áááá!

Dracula    Adriano! Lásko!

Adriana    Bože! Jsi to ty?

Dracula    Ano, já! Nejsi sama!
        Nesu ti šperky, klenoty!
        Svá ústa tiskni na má!
        A zažeň vrásky na čele.

Adriana    Proč jste dnes v černém, andělé?

Dracula    Máš divný, cizí hlas.
        Z tvých loktů čiší mráz!

        Co tady, baby, stojíte jak nemohoucí
        ovce?
        Přivítat máte vítěze, ne domnělého
        vdovce!
        Mou ženu chcete oplakat?
        Vždyť dýchá, vždyť je živá!
        Co se svící a modlitbou?
        Ještě se nepohřbívá!

        Kněžna se z toho vykřeše, však není
        žádná třtina.
        Já přece přišel na křtiny!
        Tak ksaktu, kde mám syna?

Babice     Smilování...

Babice 1    To není naše vina...

Dracula    A kdo za to může? Snad já?
        Jsem snad porodní bába?

Babice 2    Ó, pane, ta je zkušená.
Babice 3    Kněžna jen byla slabá...

Dracula    A co lékař? Kde je ten?

Šašek     Já za ním běžel. Byl však pryč,
        v domku jen jeho dcera.
        Říkala, že prý ranhojič
        moc chvátal do kláštera.

Dracula    Tak tohle už je trochu moc.
        Tohle jsi přehnal, šašku.
        Stráže! S tím lotrem na pranýř!
        Tam prožij dlouhou, krutou noc,
        než dohraješ svou frašku!
        Jděte mi všichni z očí!

        Tebe, má lásko jediná,
        na nejsvětějším loži,
        v slzách teď prosí hrdina:
        probuď se - promluv - ožij!

Adriana    Vím, že jsi se mnou,
        jsem tvá jediná,
        s tou vírou se, lásko má,
        tak krásně usíná...

Dracula    Adriano! Adriano!
        Můj plod v tobě zrál,
        zůstaň, dýchej dál,
        šťastné ráno!

        Kam tak chvátáš, Adriano?
        Tam do věčných bran,
        jsou už dokořán.
        Dokonáno!