Dracula 05. Šašek a Adriana

písničky z muzikálů

          Hmi
Adriana    Zas malátnější procitám,
          F#
        zas proležím den celý,
           A
        jsem stále sama, ty jsi tam,
          E
        kam povinnost ti velí.

          Emi
        Teď musím síly posbírat,
          H
        jen žádné naříkání.
           C#mi
        Pojď, šašku! Jestli máš ji rád,
                 F#
        tak rozvesel svou paní.

        D     Bb
Šašek     Nařídil mi kníže:
        A        D
        "Než se z bitvy vrátím,
              Bb
        moji drahou zatím
        A      D
        rozptyluj a chraň!"

        Ač jsem zámky zamknul,
        okna jistil mříží,
        někdo se sem vplížil,
        podívej se naň!

        Dmi     G
        Kolem hlavy mé se bělá,
        Dmi     G
        otřel se mi o týl,
        Dmi      G
        snad si ze mě šaška dělá
        Dmi      G
        tichošlápek - motýl!

        Emi     A
        Z mého nosu na mě civí,
        Emi     A
        šimrá jako divý, pčik!
        Emi     A
        Potom ať se někdo diví,
        Emi     A
        vytasím-li zbraň.

        D
        Nezmýlí
        D/C#         G
        mě tvoje drzá pýcha motýlí!
                G/E
        Ať paní má se nebojí,
                    A
        já vyzval jsem tě k souboji,
        jak víš.

Adriana    Motýla
        mi nejspíš kníže z lásky posílá,
        zas můžu na chvilku se smát,
        pojď, motýlku, mě pošimrat,
        pojď blíž.

        D
Šašek     Až se střet
        F#
        přiostří,
        Hmi    Hmi/Bb    Hmi/A
        pak přijde zásah a tvůj pád!
     
        G
Adriana    On ti sed
        E/G#
        na ostří!
        A
        Ne, tvého kordu nemusí se bát.
 
        D
Oba      Rozptýlí
        D/C#             G
        mou (tvou) paní jasná perleť motýlí,
                   G/E
        je špatným terčem pro čepel,
                     A
        ta nesmí setřít z křídel pel...

Šašek     Ty smíš!