Dracula 04. Černí rytíři

písničky z muzikálů

Dracula    Nejdu snad nevhod?!
        Už je po mši svaté.
        Vzývali jste Boha?
        Tak mě tady máte!

Všichni    Smilování! Smilování!

Kněz      Odstup, Satane!

Dracula    Ne! Takhle si mě plést!
        Ale máš kuráž, všechna čest!

Kněz      Ta půda patří klášteru,
        z té, bezvěrče, se kliď!

Dracula    A heleďme ho, čiperu!
        Ty tučné lány klášterů
        já bez pardónu zaberu.
        A celé, každou píď!

Věřící
 + utečenci  Smilování! Smilování!

Mnich     Já protestuju! To je loupež!

Dracula    Tak už se se mnou neškádli!
        Ty se tu v mešním víně koupeš.
        A co ho máte ve svých sklepích!
        To všechno kolem, tenhle přepych
        jste vy, pánbíčkaři, nakradli!

Mnich     Já nesouhlasím...

Dracula    Jen si křič!
        Tvá vzpoura není k ničemu.
        Rytíři, chopte se těch ničemů
        a ukojte svůj černý chtíč!
        Na boží slouhy boží bič!

Všichni    Smilování! Smilování!

Mnich     Náš svatý kříž smetli v prach
        nehodní!
        Ó, bratře můj, co teď s tvou
        pochodní?
        Amen, Amen.

Kněz      Zakončit můžem zjasna čista
        pouť dočasnou,
        ale ta věčná světla Krista
        v nás nezhasnou.

Umírající   Ave, Ave...
Kněz      Padl jsi bezbranný jak za podzimku
        list.
        Až dojdeš do nebes,
        do zaslíbených míst,
        mou zpověď s sebou nes,
        zvěst o tom, že i kněz
        pocítil právě dnes
        svou první nenávist.

Kněz
 (se sborem)  Buď navždy proklet, Draculo!
Kněz      Za to, že skosils ovečky boží
        svou krvelačnou sklizní,
        ať tvoje ústa na rudém loži
        po krvi zas jen žízní.

Kněz
 (se sborem)  Buď navždy proklet, Draculo!
Kněz      Ať plamen hrůzi vzplane i v tobě,
        spaluje tě - a drtí,
        kdybys i prosil o místo v hrobě,
        ty nedočkáš se smrti.

Kněz
 (se sborem)  Buď navždy proklet, Draculo!

Dracula    Chtěl jsem tě vážně ušetřit.
        Leč po tvém žvástu trapném
        ke slovu nejspíš přijde břit.
        Náš velebníček sklapne!