Dracula 02. Smilování

písničky z muzikálů

Utečenci    Smilování, smilování!
        Plni hrůzi, plni strachu
        uprchli jsme ze svých polí.
        V klášteře snad najdem spásu,
        jinak smrt nás všechny skolí.

Mnich     Jinak smrt nás k zemi srazí!
Utečenci    Smilování! Smilování!
Mnich     Bratři, slyšte, bratři, slyšte,
        jsou nám v patách
        Dracula a jeho vrazi!

Utečenci    Dracula a jeho vrazi!
Mniši + kněz  Pomáhej nám Bůh!

Utečenci    Smilování! Smilování!
Kněz      Tahle půda posvěcená
        ochrání tě před svévolí.
Mnich     Ochrání?!
Kněz      Dracula, jak pevně věřím,
        na klášter si nedovolí.
Mnich     Na klášter si nedovolí!

Všichni    Na klášter si nedovolí!
Mniši + kněz  Chrám nás chrání!
        Chrám nás chrání!

Mnich     Před Draculou? Všechno marno!
        Ten je schopen čehokoli!

Všichni    Pomáhej nám Bůh!