Krysař 07. Zhnusení

písničky z muzikálů

Jen se podívej kolem, krysaři, co je tu všude krys,
jak se jim daří, je jich tu víc a víc, jenom se páří.
Ten pohled znám zkušenost mám.
Víš sám, my tady nejsme lháři.
To netvrdím, i když svý vím.
Při pohledu na ten hnůj, krev se mi vaří.
Jen si dejte pozor až na flétnu začnu hrát,
nikomu bych neradil pozorně naslouchat.
Ani noha v ulicích nebude se zdržovat,
lidé budou zamčení, doma a spát.
Je-li to v tvé moci, znič krysy v noci.
Klidně kdykoli, mě to nebolí.
Tím bys mi mohl velice pomoci.
Zařídím všechno dle tvého přání,
jak vyhnat krysy to já nemám zdání.
Zítra je vše jak chceš, bez odmlouvání.
Chci slovo dát, že lid bude spát.
Každého, kdo vyjde, nechám potrestat.
Musí pochopit, že pak nebudou žít,
že píšťala zabíjí měl bys jim vysvětlit.
Nestarej se krysaři, vše zařídím,
už nic říkat nemusíš, už všechno vím.
Mluvme radši o tvé gáži, o tvých zlatých penězích,
kolik bysi dostal chtěl dle představ tvých.
Já tisíc ti nabízím, buď spokojený s tím.
Spokojený jsem s vaším obnosem, snad slovo dodržíš.
Nejsem lhář, to už víš. Pojď.