Za starú Breclavú

lidové písně

  D  
1. Za starú Breclavú, za starú Breclavú
  Emi       A7     D
  u tej boží muky, u tej boží muky.

2. Stojí tam děvečka, zalajume ruky.

3. Zalamuje si jich, za svojú hlavičkú.

4. Komus ňa zanechal, švarný šohajíčku.

5. Já sem ťa zanechal, enom Pánu Bohu.

6. Aby sas modlila, abych došel domů.

7. Šohaj z vojny jede s hlavú porúbanú.

8. Zavaž ně ju, milá, naši nepoznajú.

9. Matička poznala, tatíček nemohel.

10. Tatíčku můj starý, já sem z vojny dojel.