Z večera při měsíčku

lidové písně

Z večera při měsíčku,
žalo děvče travičku,
[:slavíček jim přitom zpíval
píseň o myslivečku.:]

Myslivečku můj milý,
v kamizolce zelený,
[: přijď mi uvít do mých vlasů
věnec rozmarýnový.:]

Ptala se mě matička,
proč mě bolí hlavička,
[: neptej se drahá máti,
mám ráda myslivečka.:]

Kdo chce v lese trávu žít,
ten se musí dovolit,
[: víš, že každý mysliveček
své si musí uhájit. :]