V Zalužanech na potoce

lidové písně

V Zalužanech na potoce stával mlýn,
teď tam na tom místě roste rozmarýn.
[: Je to velká škoda, že ho vzala voda,
teď tam roste samý blín. :]

Bejvalo tam bejvalo tam veselo,
že se ani mlečům domů nechtělo.
[: Hezká paní máma, bejvala tam sama,
vdávat se jí nechtělo. :]

Jedno přišel do mlýnice krajánek,
aby sobě vyfedroval na džbánek.
[: Kluk jak malovaný, šelma na dvě strany,
paní mámě sladce řek. :]

S váma bych chtěl paní mámo věčně žít,
pro vás bych chtěl hul a pytel zahodit.
[: Ve dne s vámi mlýti, v noci s vámi spáti,
užívati rajský klid. :]