V širém poli studánečka

lidové písně

   D          A  G  D
1. [: V širém poli studánečka kamenná :]
   Emi  A7  D    Hmi  H7  Emi A7 D
  [: a v ní voda, voděnka, a v ní voda  studená :]

   D          A  G  D
2. [: Išlo divča, išlo v sukni červenej :]
   Emi  A7   D    Hmi  H7 Emi A7 D
  [: Podaj ty ně, šohajku, podaj vody studenej :]

   D          A  G  D
3. [: Dyž sem podal ze studánky voděnku :]
   Emi  A7   D    Hmi  H7 Emi A7 D
  [: dojdi večer, šohajku, dám ti za to huběnku :]