Šenkýřečka

lidové písně

Hezká panna šenkýřečka z okna kouká,
hodila mi klíček do klobouka.
Tu máš klíč,můžeš jít,
můžeš si tu komůrečku otevřít.

Když jsem počal komůrečku otvírati,
začala si moje milá naříkati,
šel jsem blíž k postýlce,
pročpak pláčeš a naříkáš mé srdce.

Sedli jsme si spolu na lavičku,
a tam jsme si vyprávěli při měsíčku.
Tam jsme se líbali,
až do rána než vlaštovky lítaly.

Odletěly vlaštovičky do ciziny ,
najdi si můj hochu děvče jiný,
hledej si nenajdeš,
takovou jak jsem já mít nebudeš.