Prijdi Jano k nám

lidové písně

   C         F     C
1. |: Prijdi Jano k nám, ale nechoď sám :|
   G7      C      (F)   C   G7  C
  |: Vem si sebú, vem si sebú kamaráda přes zelený háj :|

2. V zeleném háju na ťa čakajú.
  Tam ťa Jano, tam ťa Jano premilený, tam ťa zabijú

3. Nezabjijú ma, nebojím sa já
  Mám šavlenku, mám šavlenku ocelovů, vysekám sa já

4. Nevysekáš sa, je jich na ťa moc
  Nebudeš moct, nebudeš moct zavolati "Milá dobrú noc !"

5. Dobrů noc dávám všem věrným pannám
  Jen té jedné, jen té jedné falešnici dobrú noc nedám