Okolo zlaté stoky

lidové písně

Okolo zlaté stoky tam jsou lesy hluboký,
[: tam jsem rád chodíval, tam jsem rád vodíval,
děvčátko modrooký. :]

Větříček lehounce vál já děvčátko miloval,
[: lesy nám šuměly a ptáčkové pěli,
skřivánek písně zpíval. :]

Škoda je lásky škoda, že jí odnesla voda,
[: vzpomenu na tebe, potěšení moje,
pak bude naše svatba. :]