Na tu svatú Katerinu

lidové písně

  D           A7     D
1. Na tú svatú Katerínu, katerinskú nedělu,
  A7         D
  verbovali šohajíčka na vojnu,
  D     A7    D
  verbovali šohajíčka na vojnu.

  D
R: Sama královna, sama královna
  A7             D
  ceduličku psala, ceduličku psala
  D
  aby šohajka, aby šohajka
  A7              D
  na vojnu dostala, na vojnu dostala,
  D             A7
  čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
  A7             D
  čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
  D             A7
  čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
  A7                 D
  bogaj, bogaj bogaj bogaj, čáry nebogaj.

  D            A7    D
2. Prečo ste ho verbovali, verbovali v nedělu?
  A7           D
  Prečo ste to nenechali na stredu?
  D      A7    D
  Prečo ste to nenechali na stredu?

R: