Kohútku jarabý

lidové písně

D      A7  D         A7  D
Kohútku ja - ra - bý, nechoď do za - hra - dy.
D  Fis7 G  Emi E7  A       E7 A7 D
Vy - ku - táš tu - li - pán, dojde na ťa můj pán,
D  Fis7 G  Emi E7  A       E7 A7 D
vy - ku - táš tu - li - pán, dojde na ťa můj pán.

Kohútku jarabý, nekútaj zahrady.
Vykutáš laliu, potem ťa zabijú,
vykutáš laliu, potm ťa zabijú.

Aj keď ma zabijú, tak ma aj zahrabú.
V Kyjovském kostele, kde páni klekajú,
v Kyjovkém kostele, ke páni klekajú.