Když jsem já šel tou Putimskou branou

lidové písně

  A 
1. Když jsem já šel tou Putimskou branou, 
  E     E7 
  dívaly se dvě panenky za mnou 
   A     E   D  E  E7    A 
  |: a volaly: študente, ty malý premiante! :| 

2. Proč, panenky, proč na mě voláte, 
  pročpak vy mě študovat nedáte, 
  |: já vás nesmím milovat, já musím študýrovat. :| 

3. Sedm let jsem v Písku študýroval, 
  ani jednu pannu nemiloval, 
  |: jenom jednu měl jsem rád, tu mi přebral kamarád. :| 

4. Počkej, holka, však ty budeš plakat, 
  až já budu kázáníčko kázat, 
  |: kázáníčko, kázání, o věrném milování. :| 

5. Počkej, holka, ty se budeš soužit, 
  až já budu tu mši svatou sloužit 
  |: v tom píseckým kostele, první bude za tebe. :|