Ještě husy nekejhaly

lidové písně

Ještě husy nekejhaly, ještě den nebude,
až já půjdu ke své milé ona mě přikreje.
[: Ona mě přikreje strakatou peřinou,
až mě naši hledat budou, oni mě nenajdou.:]

Dneska se mě naši ptali, kde já jsem včera byl,
že jsem svoje koně vraný nečesal nekrmil.
[:Koníčky mí vraný v maštali řehtali,
my jsme zatím s moji milou na postýlce spali. :]

Neřehtejte koně vraný, vždyť já vás napasu,
vyženu vás zítra ráno na studenou rosu.
[: Rosička studená, má panenká je bledá,
lehli jsme si do postýlky, usnuli jsme oba.:]