Já jsem synek svobodný

lidové písně

Já jsem synek svobodný,
žádný o mě nic neví,
nic zlého jsem neudělal,
jen jednu panu miloval,
ta to na mě nepoví.

Kdyby povědět chtěla,
tak povědět nemůže,
protože mě ráda měla
a vždycky mi říkávala,
přijď k nám večer na růže.

Když jsme na růžích byli,
růže jsme netrhali,
dělali jsme co jsme chtěli?
Na všechno jsme zapomněli,
to jsme dělat neměli.